About Us

About us!
KosovaToday’s about latest news from Kosovo Albania Macedonia and other information about Albanian sports and showbiz. Like any portal Today, KosovaToday is also a family of today’s day-to-day information from all over the Albanian world. KosovaToday.com  is a new domain with a suffix .today that was established on March 2, 2014 and for purpose there is the information from Kosovo on topic today (today), the events of today. The information portal is working with WordPress and managed by IT Specialist. At Kosovaatoday.com portal are currently 2 (two) journalists, Gentiana Kelmenti and Fatmir Stalievci. Kosova.Today is news portal in some post categories. The most clicked are 18-24 years of age from the diaspora and from Kosovo.

Portal Kosova.Today is on Facebook with over 600,000 Linku fans on facebook: https://www.facebook.com/KosovaToday

Kosova.Today portal is domain http://kosovatoday.com

For info please email [email protected]

https://sq.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi_diskutim:KosovaToday

 

Rreth Nesh!
Qellimi i KosovaToday eshte qe te informoni rreth lajmeve te fundit nga Kosova Shqiperia Maqedoni si dhe informacione tjeter rreth sportit dhe showbiz shqiptare. Si cdo portal Today edhe KosovaToday eshte grup e familjes today per informacionet e dites nga gjithe Bota Shqiptare.

Kosova.Today është një domain i ri me prapashtesë .today që është themeluar më 2 Mars 2014 dhe si për qëllim ka informacionin nga Kosova me tematikë today ( sot ) , ngjarjet e sot-it. Portali informativ është punuar me WordPress dhe menaxhohet nga IT Specialist. Në Portalin Kosovatoday.com për momentin janë 2 (dy) gazetar, Gentiana Kelmenti dhe Fatmir Stalievci. Kosova.Today është poral lajmesh në disa kategori postimesh. Më të klikuar janë mosha 18-24 vjec nga diaspora dhe nga Kosova.

Portali Kosova.Today është ne facebook me mbi 600.000 fansa Linku në facebook : https://www.facebook.com/KosovaToday

Portali Kosova.Today eshte me domain http://kosovatoday.com

Për informacione ka email [email protected]

https://sq.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABrdoruesi_diskutim:KosovaToday