Home / Tag Archives: afrimitetin

Tag Archives: afrimitetin

Kei: Ngela vetëm! Musa me dy femra!

Kei: Ngela vetëm! Musa me dy femra!

Kei dhe Vivi flasin me njëra-tjetrën. Kei e ngacmon partneren e saj, duke i thënë me shaka që është shthurur. “Do shkoj te mami në shtëpi, ç’a t’i them, u shthur Vivi?”, thotë Kei. Më pas, duke pasur parasysh afrimitetin që partnerja e saj ka krijuar me Musën, i thotë …

Read More »