Kërkohet largimi i këtyre votuesve nga lista

Kërkohet largimi nga lista e votuesve i mbi 11 mijë të vdekurve dhe atyre që posedojnë…