Zgjedhen 4 anëtarë të Bordit të RTK-së

Kuvendi ka zgjedhur 4 anëtarë të Bordit të RTK-së. Deputetët e Kuvendit të Kosovës, kanë zgjedhur…