Me arsyetimin se e kreu orarin, doktori nga Podujeva refuzon pacientin e moshuar duke e ngritur zërin

Doktori nga Podujeva refuzon pacientin e moshuar duke e ngritur zërin, arsyetohet se e kreu orarin.…