Berlini barrë për Gjermaninë

Sipas një studimi të Institutit të Ekonomisë Gjermane dhe të dhënave të Eurostatit Berlini është barrë…