Gjest i madh: Në Turqi ndërpritet ndeshja – lojtarët dhe portieri që ishin me agjërim bëjnë iftar

Në Turqi ndërpritet ndeshja – lojtarët dhe portieri që ishin me agjërim bëjnë iftar. Në ndeshjen…