KMDLNJ kërkon nga Këshilli Prokurorial që të ndërhyjë në dy raste

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka kërkuar nga Këshilli Prokurorial i…