Gjinekologia shqiptare lë prapa disa mjekë slloven

Dr. Hatije Ismaili ka fituar titullin “Mjeku im” në Slloveni, duke lënë prapa disa mjekë slloven…