Vendos Qeveria: Emëron Bordin e përkohshëm të drejtorëve në dy ndërmarrje publike

Qeveria emëron Bordin e përkohshëm të drejtorëve në dy ndërmarrje publike. Me kërkesën e kryeministrit në…