Pritje të gjata para laboratorëve private që u licencuan për testet e COVID-19

Licencimi i laboratorëve privat nga Ministria e Shëndetësisë për kryerjen e testeve të COVID-19 ka zgjuar…