A e shpërndan automatikisht Kuvendin Aktgjykimi i Kushtetueses?

Aktgjykimi i Kushtetueses nuk e shpërndan automatikisht Kuvendin. Gjykata Kushtetuese e ka publikuar aktgjykimin e plotë,…