Sa duhet të presin qytetarët për të kryer testin për koronavirus në laboratorët privatë në Kosovë?

Sa duhet të prisni për ta bërë një test për COVID-19 në laboratorët privatë në Kosovë?…