Shqiptarët e Maqedonisë kanë pasur edhe kryetarë në ish-Jugosllavi, por nuk kanë qenë popull i lirë!

Një përgjigje të shkurtë sqaruese disa komentuesve në lidhje me shkrimin tim: “Rreth idesë për kryeministër…