Qeveria e Kosovës miraton dhe publikon 15 masat e Planit të Rimëkëmbjes Ekonomike

Qeveria miraton dhe publikon 15 masat dhe shumat e Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike. Qeveria e Kosovës,…