A po kërkohen testet për Covid-19 në kufi?

Masat Qytetarët të cilët vijnë nga një vend tjetër pa test, udhëzohen të qëndrojnë në izolim.…