Reja Gilit shkon në Dubai, ky detaj merr vëmendjen

Edhe reja Gilit arrin në Dubai. Herolina tanimë thuajse po njihet nga një masë e gjerë.…