Evakuohen nëntë familje në Gjakovë si pasojë e rrezikut nga vërshimet

Evakuohen nëntë familje në Gjakovë si pasojë e rrezikut nga vërshimet. Nëntë familje me rreth 70…