Kërkesë për shkarkimin e bordit të RTK-së dhe formimi i një Komisioni Hetues Parlamentar

Sindikata e Pavarur e RTK-së ka kërkuar shkarkimin e bordit të RTK-së. Nga kjo sindikatë është…