Banorët e evakuar nga vërshimet vazhdojnë të qëndrojnë në Aeroportin e Gjakovës

Të evaukuarit nga vërshimet vazhdojnë të qëndrojnë në Aeroportin e Gjakovës. Shumë ura janë rrëzuar si…