Vendos Gjykata për “Ciprrën”

Gjykata vendos për “Ciprrën”. Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda njofton se…