Vendos Ministria e Arsimit: Ky është kriteri i vetëm për pranim në shkollë të mesme

Të gjithë nxënësit që kanë përfunduar klasën e nëntë nga e hëna do të mund t’u…