Raporti mbi gjendjen e planetit; sirenë alarmi për sigurinë dhe mirëqenien e njerëzimit

Indeksi Global i Planetit të Gjallë për vitin 2020, tregoi një rënie me 68% të popullatës…

Kosova shteti i vetëm në Evropë në “stres uji”

Bota e egër është duke u tkurrur në shifra alarmante në Tokë, sipas një raporti të…