Nëse nuk iu është bërë pagesa nga Pako Fiskale, mund të thirrni në këtë numër

Në këtë numër mund të thirrni nëse nuk iu është bërë pagesa nga Pako Fiskale. Qytetarët…