Britani e Madhe, ekspertët: Përkeqësim i mëtejshëm i situatës së COVID-19

Pas shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë në Londër, për shkak të nivelit të lartë të zënies…