Kryeministri Kurti thotë se duhet ta formojnë një paketë legjislative për mbrojtjen e ambientit

Kurti thotë se duhet ta formojnë një paketë legjislative për mbrojtjen e ambientit. Organizata joqeveritare “Handikos”…