Udhëzimi Administrativ i ndryshuar nga Zemaj për vaksinat, lejonte barna pa certifikatë të kualitetit dhe pa udhëzues në gjuhën shqipe

Udhëzimi i ndryshuar nga Zemaj për vaksinat, lejonte barna pa certifikatë të kualitetit dhe pa udhëzues…